Studium Języków Obcych
Politechniki Bydgoskiej

 

Aktualnosci:

 

Konsultacje pracowników Studium Języków Obcych
w semestrze zimowym roku akademickiego
2021/2022

 

Pliki do pobrania: dyżury