Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Aktualnosci:

Konsultacje pracowników Studium Języków Obcych w semestrze letnim 2020/2021 - MS Teams

 

Pliki do pobrania: dyżury