Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Studium Języków Obcych
ul. Fordońska 430, p. 412
85-790 Bydgoszcz
e-mail: sjo@utp.edu.pl
tel: (+0048 52) 340 84 55,

340 84 90
fax: 052 340 84 76

Kierownik Studium:
mgr Zofia Heliasz

Z-ca kierownika
mgr Agnieszka Kwiatkowska

Sekretariat:
Magdalena Kraszkiewicz