Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Egzamin dla doktorantów ma na celu sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ i obejmuje następujące elementy.
1 Rozmowę na temat zagadnień poruszanych w pracy, jej celów, wyników i wniosków. Rozmowa może być poprzedzona krótką autoprezentacją.
2 Tłumaczenie tekstu specjalistycznego na język polski. Sugerowane są artykuły i publikacje z dziedzin bliskich tematyce pracy doktorskiej.
3 Tłumaczenie krótkich fragmentów lub zdań zawierających kluczowe słownictwo dla tematyki pracy doktorskiej.

 

Egzaminy dla doktorantów:

Wykaz osób egzaminujących:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Język angielski - mgr Małgorzata Modlińska
Język niemiecki - mgr Adam Kojder
Język rosyjski - mgr Zofia Heliasz

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Język angielski - mgr Magdalena Bienkowska
Język niemiecki - mgr Barbara Matuszczak
Język rosyjski - mgr Zofia Heliasz

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Język angielski - mgr Barbara Gałgańska
Język niemiecki - mgr Dorota Grabecka
Język rosyjski - mgr Zofia Heliasz

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Język angielski - mgr Marlena Stalkowska
Język niemiecki - mgr Adam Kojder
Język rosyjski - mgr Zofia Heliasz

Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki

Język angielski - mgr Karolina Szczepaniak-Grzyb
Język niemiecki - mgr Barbara Matuszczak
Język rosyjski - mgr Zofia Heliasz

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Język angielski - mgr Małgorzata Borowska
Język niemiecki - mgr Adam Kojder
Język rosyjski - mgr Zofia Heliasz

Wydział Zarządzania

Język angielski - mgr Danuta Adamczak
Język niemiecki - mgr Jolanta Ludwiczak
Język rosyjski - mgr Zofia Heliasz