Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

ZAŚWIADCZENIA O UMIEJĘTNOŚCIACH JĘZYKOWYCH DLA STUDENTÓW UTP
WYJEŻDŻAJĄCYCH NA UCZELNIE ZAGRANICZNE  W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

 

 

Studium Języków Obcych wydaje zaświadczenia o umiejętnościach językowych umożliwiających studentom UTP studiowanie na uczelniach zagranicznych na podstawie:

  • egzaminów potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie B2
  • rekomendacji prowadzącego lektorat

Studentów, którzy nie rozpoczęli nauki języka w ramach lektoratu (II semestr studiów pierwszego stopnia), którzy chcieliby wyjechać na studia zagraniczne w III semestrze obowiązują egzaminy potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie B2 przeprowadzane przez SJO w semestrze letnim. Informacje o terminie egzaminu zostaną przesłane kandydatom, którzy zgłosili chęć wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus w Dziale Współpracy Międzynarodowej UTP.
Egzamin ten obejmuje następujące części:

  •  rozumienie tekstu słuchanego: odpowiedzi na pytania, sporządzenie notatki, wyszukanie wiadomości
  •  rozumienie tekstu pisanego: streszczenie fragmentu w formie odpowiedzi na pytania,  wyszukanie wiadomości
  •  rozmowa na tematy ogólne w powiązaniu z zainteresowaniami specjalistycznymi kandydata