Aktualnosci:

UWAGA !!!

 

Zasady zdalnych zajęć językowych 

 

realizowanych przez Studium Języków Obcych w semestrze zimowym 2020/21 

  • Zajęcia językowe realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach kontaktu synchronicznego między studentami a prowadzącym (MS TeamsCiscoWebexZoom i in.). 

  • Obecność na zdalnych zajęciach językowych jest obowiązkowa, co szczegółowo precyzuje § 16 Regulaminu Studiów. Przez obecność rozumie się uczestnictwo w zajęciach zdalnych w sposób umożliwiający studentowi zabranie głosu w dyskusji (minimum sprawny mikrofon). Przy przeprowadzaniu zaliczeń obowiązkowa jest również włączona kamera. 

  • Szczegółowe zasady zaliczenia przedmiotu przedstawi prowadzący na początku semestru. Forma zaliczenia (zdalna/stacjonarna) może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej, przy założeniu, że zostaną spełnione procedury bezpieczeństwa sanitarnego.   

  • Zgodnie z punktem 1 d) § 3 Zarządzenia Nr Z.11.2020.2021 zajęcia mogą być ewidencjonowane w formie zrzutów ekranu. 

  • Zgodnie z punktem 1 § 4 Zarządzenia Nr Z.11.2020.2021 student, który z przyczyn technicznych nie ma możliwości uczestniczyć w zajęciach zdalnych, musi zgłosić ten fakt prodziekanowi ds. kształcenia i spraw studenckich do 16 października 2020 roku. 

  • Konsultacje nauczycieli SJO odbywają się zdalnie na MS Teams, a ich terminy zostaną podane na stronie Studium sjo.utp.edu.pl oraz na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/SJOUTPBydgoszcz .  

 

UWAGA!!!

 

STUDENCI ROZPOCZYNAJĄCY NAUKĘ NA II ROKU!
STUDIÓW STACJONARNYCH

Obowiązkowe zapisy na lektoraty językowe
na rok akademicki 2020/21 odbywają się w terminie 14.09 - 30.09.2020 na stronie

www.zapisy-sjo.utp.edu.pl

(W przypadku nie działania linku, prosimy go skopiować i wkleić w pasek przeglądarki)


- języki do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski
- lektorat to język obcy kontynuowany, tzn. nie poziomu początkującego , ale nie musicie koniecznie wybierać języka, który zdawaliście na maturze
- jeśli zdawaliście maturę z danego języka, podajcie wynik w procentach przy zapisach
- informację o pierwszym zdalnym spotkaniu znajdziecie na planie zajęć

 

 

 

 

 

Klauzula RODO

https://odo.utp.edu.pl