Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Studenci wybierają jeden język obcy poprzez zalogowanie się na odpowiedni poziom przed rozpoczęciem lektoratu. Nauka języków obcych odbywa się na poziomach: średniozaawansowany – niższy, średniozaawansowany i średniozaawansowany – wyższy.

"KTÓRA GRUPA JEST ODPOWIEDNIA DLA MNIE?" - PRZEWODNIK

Poziom Odpowiednik w skali CEFR Opis posiadanychumiejętności studenta Cel kursu
1
Średnozaawansowany - niższy
(pre-intermediate)
A2/B1 - Znajomość podstawowych struktur i słownictwa objętych programem szkoły ponadgimnazjalnej
- Posługiwanie się językiem obcych w prostych sytuacjach codziennych
- Powtórzenie struktur niezbędnych do komunikacji.
- Ćwiczenie sprawności językowych umożliwiających wypowiadanie się na tematy ogólne.
- Praca z krótkimi lub adaptowanymi tekstami związanymi z kierunkiem studiów.
- Poszerzenie słownictwa zarówno codziennego jak i kluczowego dla kierunku studiów.
2
Średniozaawansowany
(intemediate)
B1/B2 - Znajomość struktur i słownictwa objętych programem szkoły średniej w stopniu pozwalającym na swobodne wypowiadanie się na tematy ogólne - Poszerzenie zakresu struktur i słownictwa.
- Ćwiczenie sprawności językowych na poziomie średniaawansowanym.
- Praca z tekstami związanymi z kierunkiem studiów i poszerzenie słownictwa w tym zakresie.
3
Średniozaawansowany wyższy/ zaawansowany
(upper-intermediate/ advanced)
B2/ C1 - Znajomość struktur i słownictwa wykraczająca ponad podstawowy program szkoły ponadgimnazjalnej
- Swobodne wypowiadanie się na różne tematy, umiejętność , formułowania i wymiany opinii.
- Wzbogacanie struktur i słownictwa.
- Praca z tekstami związanymi z kierunkiem studiów i poszerzenie słownictwa w tym zakresie.
- Ćwiczenie sprawności językowych na poziomie zaawansowanym.