Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Studenci 2 roku wybierają w czerwcu jeden język obcy poprzez zalogowanie się na odpowiedni poziom przed rozpoczęciem lektoratu.

ZAPISY NA LEKTORATY