Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Aktualne zdjęcia i relacje z wydrzeń znajdują się na stronie Facebook SJO UTP

 

 

2015 - Bydgoski Festiwal Nauki

2015 - Forum Praktyków

2011 - drzwi otwarte

2011 - konkurs piosenki tłumaczonej

2011 - okolice UTP